Hệ thống toàn văn 11 luật và nghị quyết của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
  • Hệ thống toàn văn 11 luật và nghị quyết của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

    • Số trang:450
    • Nhà xuất bản:Hồng Đức
    • Tác giả:NXB Hồng Đức
      Giá bán: 268,000 đồng

Hệ thống toàn văn 11 luật và nghị quyết của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam


Hệ thống toàn văn 11 luật và nghị quyết của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kì họp thứ 9 khóa XIII đã thông qua

Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 9 vừa thông qua 11 luật mới và nghị quyết, theo đó hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội được ban hành như:  Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động; Kéo dài tuổi gọi nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên đại học, cao đẳng; Công khai ngân sách Nhà nước; Chế độ đối với người được cử đi hoạt động thú y; Chấm dứt thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường…

Xin giới thiệu 11 luật và nghị quyết của quốc hội Việt Nam như sau:

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Luật số 83/2015/QH13 (Hiệu lực từ năm ngân sách 2017)

he thong van ban 11 luat

he thong van ban 11 luat

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Luật số 81/2015/QH13 (Hiệu lực từ ngày 01- 01-2016)

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (hiệu lực từ ngày 01 – 7- 2016), Luật số 80/2015/QH13

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Luật số 75/2015/QH13 (hiệu lực từ ngày 01-01- 2016)

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Luật số 82/2015/QH13 (hiệu lực từ ngày 01-7-2016)

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Luật số 84/2015/QH13 (hiệu lực từ ngày 01-7 -2016)

LUẬT THÚ Y Luật số 79/2015/QH1 (hiệu lực từ ngày 01-7 -2016)

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ Luật số 76/2015/QH13( hiệu lực từ ngày 01-01-2016)

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Luật số 78/2015/QH13 (hiệu lực từ ngày 01-01-2016)

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Luật số 85/2015/QH13 (hiệu lực từ ngày 01-9-2015)

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Luật số 77/2015/QH13 ngày (hiệu lực từ ngày 01-01 -2016)

Từ 01/01/2016, Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sẽ có hiệu lực đó là:

Nghị quyết 93/2015/QH13 cũng quy định mức hưởng BHXH một lần đối với người đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

PHẦN I: Hệ thống toàn văn 11 luật của quốc hội thông qua

PHẦN II: Nghị quyết của quốc hội kỳ họp thứ 9 thông qua

sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi mới nhất

Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) thay đổi lớn khi bộ luật có hiệu lực chính là tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Và nhiều quy định pháp luật mới khác như: NQ số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 về việc thi hành bộ Luật tố tụng dân sự; NĐ số 62/2015/NĐ-CP ngày 18-07-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; TTLT số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07-12-2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà Nước trong hoạt động thi hành án dân sự
sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 sửa đổi mới nhất

sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 sửa đổi mới nhất hiện nay

Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 vừa qua đã đã biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi.
Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành bản án tại Việt Nam, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

Bộ luật cũng quy định những nguyên tắc về thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Một trong những điều khoản đáng chú ý của Bộ luật được thông qua lần này là Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Với mong muốn đem lại cho bạn đọc những thông tin về quy định pháp luật trong tố tụng dân sự sự Nhà Xuất Bản Thế Giới cho phát hành cuốn sách:

“Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng Dân sự
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Luật thi hành án dân sự và Luật tố tụng hành chính
Đã được Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua tháng 11/2015
Các phần cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự:
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
PHẦN THỨ HAI: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM
PHẦN THỨ BA: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM
PHẦN THỨ TƯ: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAMBẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
PHẦN THỨ TÁM: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
PHẦN THỨ CHÍN: THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TOÀ ÁN
PHẦN THỨ MƯỜI: XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017