sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 sửa đổi mới nhất
  • sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 sửa đổi mới nhất

      Giá bán: 350,000 đồng

sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 sửa đổi mới nhất


sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016

bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi mới nhất

Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) thay đổi lớn khi bộ luật có hiệu lực chính là tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Và nhiều quy định pháp luật mới khác như: NQ số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 về việc thi hành bộ Luật tố tụng dân sự; NĐ số 62/2015/NĐ-CP ngày 18-07-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; TTLT số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07-12-2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà Nước trong hoạt động thi hành án dân sự
sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 sửa đổi mới nhất

sách bộ luật tố tụng dân sự năm 2016 sửa đổi mới nhất hiện nay

Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 vừa qua đã đã biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi.
Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành bản án tại Việt Nam, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

Bộ luật cũng quy định những nguyên tắc về thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Một trong những điều khoản đáng chú ý của Bộ luật được thông qua lần này là Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Với mong muốn đem lại cho bạn đọc những thông tin về quy định pháp luật trong tố tụng dân sự sự Nhà Xuất Bản Thế Giới cho phát hành cuốn sách:

“Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng Dân sự
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Luật thi hành án dân sự và Luật tố tụng hành chính
Đã được Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua tháng 11/2015
Các phần cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự:
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
PHẦN THỨ HAI: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM
PHẦN THỨ BA: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM
PHẦN THỨ TƯ: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAMBẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
PHẦN THỨ TÁM: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
PHẦN THỨ CHÍN: THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TOÀ ÁN
PHẦN THỨ MƯỜI: XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo QĐ 19 và sửa đổi theo thông tư 185 của bộ tài chính

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 185 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hcsn ban hành kèm theo Quyết định số 19. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 185 là cơ sở pháp lý cho các đơn vị HCSN triển khai trên thực tế, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của chính sách tài chính, chính sách thuế đã được bổ sung, sửa đổi trong những năm qua. Đồng thời, quy định hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh hoặc còn thực hiện chưa thống nhất do Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo QĐ 19 chưa có hướng dẫn cụ thể.

Cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất được biên soạn với kết cấu hợp lý, hướng dẫn cụ thể theo phương châm dễ làm, dễ hiểu, thuận tiện cho việc điều tra nghiên cứu, học tập và áp dụng thực tế.

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2016 mới nhất

ảnh bìa sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất qđ 19 của bột tài chính

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Quyết định số 19

Thông tư số 185

PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

I. Quy định chung

II. Danh mục và mẫu chứng từ kế toán

III. Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. Quy định chung

II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

III. Giải thích nội dung, kế cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Loại tài khoản 1 – Tiền và vật tư

Loại tài khoản 2 – Tài sản cố định

Loại tài khoản 3 – Thanh toán

Loại tài khoản 4 – Nguồn kinh phí

Loại tài khoản 5 – Các khoản thu

Loại tài khoản 6 – Các khoản chi

Loại tài khoản 0 – Tài khoản ngoài bảng

PHẦN THỨ BA: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. Quy định chung

II. Danh mục và mẫu sổ kế toán

III. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

PHẦN THỨ TƯ: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Quy định chung

II. Danh mục và mẫu báo cáo tài chính

III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

PHẦN THỨ NĂM: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp này vẫn được sử dụng năm 2016

Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • bộ luật dân sự 2016

Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017