Những biện pháp phòng chống rủi ro khi soạn thảo ký kết hợp đồng
  • Những biện pháp phòng chống rủi ro khi soạn thảo ký kết hợp đồng

    • Số trang:400
    • Nhà xuất bản:Lao động
    • Tác giả:NXB Lao động
      Giá bán: 350,000 đồng

Những biện pháp phòng chống rủi ro khi soạn thảo ký kết hợp đồng


Những biện pháp phòng chống rủi ro khi soạn thảo ký kết hợp đồng và Tuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo, mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Soạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản khi gặp vấn đề trục trặc mang hợp đồng ra soi lại từng câu chữ thì mới thấy hết được tầm quan trọng của việc soạn hợp đồng.

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật.

Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên.

mau hop dong

mau hop dong

Trong những năm gần đây Luật Doanh Nghiêp hay Bộ Luật Lao Động cũng đã được quốc hội thông qua,vì vậy các mẫu hợp đồng trong doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi theo luật mới hay các mẫu hợp đồng trong hoạt động xay dựng vừa qua cũng được Bộ Xây Dựng ban hành mới .

Để quý cơ quan đơn vị có được các mẫu hợp đồng nói trên .Chúng tôi tổ chức cho biên soạn cuốn sách: NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RỦI RO KHI SOẠN THẢO ,KÝ KẾT HỢP ĐỒNG &  TUYỂN CHỌN THAM KHẢO  CÁC MẪU SOẠN THẢO , MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

Phần  thứ nhất  : Biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết hợp đồng.

Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước – hợp đồng ngoại thương

Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ

Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng tín dụng

Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng đấu thầu

Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng về bất động sản

Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng dịch vụ

Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động theo luật lao động áp dụng từ ngày 01-5-2013

Định giá đầu tư NXB Tài chính

Định giá là vấn đề cốt lõi của mọi quyết định đầu tư, cho dù đó là quyết định mua, bán hay nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, việc định giá tài sản tài chính ngày càng trở nên phức tạp hơn trong các thị trường tài chính hiện đại. Định giá đầu tư chính là cuốn cẩm nang hướng dẫn cách định giá cổ phiếu, trái phiếu, các quyền chọn, bất động sản và các tài sản khác.

Là nguồn tư liệu quý báu với các thông tin, phân tích và kiến thức sâu rộng, cuốn sách này bao quát các chủ đề chính trong định giá tài sản, bao gồm:

- Định giá các loại tài sản phi chính thống, các công ty dịch vụ tài chính, công ty mới khởi nghiệp, công ty tư nhân, công ty thuộc lĩnh vực công nghệ, và các tài sản định giá truyền thống khác.

dinh gia dau tu

dinh gia dau tu

- Rủi ro tại các quốc gia khác và phương thức tốt nhất để xử lý chúng.

- Sử dụng lý thuyết quyền chọn thực và các mô hình định giá quyền chọn để định giá doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu.

- Các mô hình được sử dụng để định giá các loại tài sản và các yếu tố cấu thành những mô hình này.

- Phương thức lựa chọn mô hình tối ưu cho bất kỳ kịch bản định giá tài sản cho trước nào.

- Thông tin cập nhật về các đánh giá thực tế.

Nội dung cuốn sách: Gồm các chươn chính như sau:

Chương 1: Giới thiệu về định giá

Chương 2: Các phương pháp định giá

Chương 3: Đọc hiểu các báo cáo tài chính

Chương 4: Những khái niệm cơ bản của rủi ro

Chương 5: Lý thuyết và các mô hình định giá quyền chọn

Chương 6: Hiệu quả thị trường – Định nghĩa, kiểm định và bằng chứng

Chương 7: Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro và phần bù rủi ro

Chương 8: Ước tính các tham sổ rủi ro và chi phí tài chính

Chương 9: Đo lường lợi nhuận

Chương 10: Từ lợi nhuận tới dòng tiền

Chương 11: Ước tính tỷ lệ tăng trưởng

Chương 12: Kết thúc quy trình định giá: Ước tính giá trị còn lại cuối kỳ dự báo

Chương 13: Các mô hình chiết khấu dòng cổ tức

Chương 14: Các mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn cổ phần

Chương 15: Định giá công ty – Phương pháp chi phí vốn và phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh

Chương 16: Ước tính giá trị vốn cổ phần trên mỗi sản phẩm

Chương 17: Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp định giá tương đối

Chương 18: Các bội số lợi nhuận

Chương 19: Các bội số giá trị sổ sách

Chương 20: Các bội số doanh thu và bội số đặc trưng khu vực


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017