Giáo trình kế toán quốc tế lý thuyết và bài tập
  • Giáo trình kế toán quốc tế lý thuyết và bài tập

Giáo trình kế toán quốc tế lý thuyết và bài tập


Giáo trình kế toán quốc tế lý thuyết và bài tập

Kế toán quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức quốc tế về kế toán, các tổ chức nghề nghiệp và các nhà nghiên cứu. Có thể thấy, những nỗ lực để tìm kiếm một tiếng nói chung về kế toán trên thế giới đã được thực hiện từ đầu thế kỷ 20.

Trong xu hướng toàn cầu hóa, trước nhu cầu đòi hỏi thông tin chất lượng cao áp dụng cho thị trường vốn toàn trên cơ sở hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đã mở ra kỷ nguyên mới trong BCTC quốc tế hướng tới hội tụ kế toán quốc tế.

ke toan quoc te

ke toan quoc te

Tại Việt Nam, việc tiếp cận chuẩn mực kế toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực quốc tế về kế toán đã được áp dụng từ năm 2001.

Khái niệm kế toán quốc tế không phải là mới đối với Việt Nam mà đã được quan tâm bởi các tổ chức nghề nghiệp, các công ty kiểm toán tuy nhiên để nhận thức mang tính hệ thống về kế toán quốc tế thì chưa có nhiều tài liệu phổ biến một cách rộng rãi.

Trước nhu cầu thực tiễn trong việc nghiên cứu những vấn đề về kế toán ở phạm vi quốc tế của nhiều đối tượng cũng như đáp ứng nhu cầu tài liệu dùng trong giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên các trường Đại học trong đó có trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể tác giả để biên soạn giáo trình “Kế toán quốc tế”.

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

Chương 1:   Tổng quan về kế toán quốc tế

Chương 2:   Tổ chức lập qui và qui trình soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Chương 3:   Khuôn mẫu lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Chương 4:   Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Chương 5:   Đối chiếu hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chương 6:      Hệ thống chuẩn mực kế toán của một số quốc gia

Những biện pháp phòng chống rủi ro khi soạn thảo ký kết hợp đồng và Tuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo, mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Soạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản khi gặp vấn đề trục trặc mang hợp đồng ra soi lại từng câu chữ thì mới thấy hết được tầm quan trọng của việc soạn hợp đồng.

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật.

Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên.

mau hop dong

mau hop dong

Trong những năm gần đây Luật Doanh Nghiêp hay Bộ Luật Lao Động cũng đã được quốc hội thông qua,vì vậy các mẫu hợp đồng trong doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi theo luật mới hay các mẫu hợp đồng trong hoạt động xay dựng vừa qua cũng được Bộ Xây Dựng ban hành mới .

Để quý cơ quan đơn vị có được các mẫu hợp đồng nói trên .Chúng tôi tổ chức cho biên soạn cuốn sách: NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RỦI RO KHI SOẠN THẢO ,KÝ KẾT HỢP ĐỒNG &  TUYỂN CHỌN THAM KHẢO  CÁC MẪU SOẠN THẢO , MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

Phần  thứ nhất  : Biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết hợp đồng.

Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước – hợp đồng ngoại thương

Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ

Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng tín dụng

Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng đấu thầu

Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng về bất động sản

Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng dịch vụ

Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động theo luật lao động áp dụng từ ngày 01-5-2013


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017