sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính, biểu thuế xnk 2017 mới nhất » sách tổng hợp » Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế tài chính PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài
Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế tài chính PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài
 • Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế tài chính PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài

  • Số trang:690
  • Xuất bản:NXB Thống kê
  • Nhà xuất bản:Thống kê
  • Tác giả:PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài
   Giá bán: 128,000 đồng

Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế tài chính PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài


Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế tài chính PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài

Giáo trình Dự báo và phân tích dữ liệu trong Kinh tế và Tài chính được biên soạn một cách hệ thống trên cơ sở tham khảo có chọn lọc nhiều nguồn tài liệu cập nhật của các học giả nổi tiếng. Mục tiêu chính của tác giả là muốn giới thiệu đến bạn đọc dưới dạng “hướng dẫn thực hành” trên phần mềm Eviews và Crystal Ball một số phương pháp dự báo cơ bản.

Các phương pháp này có thể vận dụng tức thời cho công tác dự báo các biến quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như doanh số và chi phí hoạt động, các chỉ báo kinh tế chủ yếu của nền kinh tế như GDP, lãi suất, chỉ số giá chứng khoán, giá vàng, giá dầu, tỷ giá hối đoái và nhiều chỉ số quan trọng khác.

sach tai chinh

sach tai chinh

Giáo trình này được chia thành 10 chương với các nội dung có liên quan chặt chẽ với nhau bao gồm 10 chương cụ thể như sau:

- Chương 1: Tổng quan về dự báo

- Chương 2: Vai trò của thống kê trong dự báo

- Chương 3: Phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình

- Chương 4: Các mô hình dự báo giản đơn

- Chương 5: Dự báo bằng các mô hình xu thế

- Chương 6: Dự báo bằng phương pháp phân tích

- Chương 7: Dự báo bằng phân tích hồi quy

- Chương 8: Các mô hình dự báo theo phương pháp box-jenkins

- Chương 9: Các mô hình Arch/Garch và dự báo rủi ro

- Chương 10: Kiểm soát và quản lý quy trình dự báo

Kế toán công nghiệp nông nghiệp và xây lắp

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÓ LỜI GIẢI)

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những nội dung cơ bản của các môn học kế toán và thực tiễn tổ chức công tác kế toán. Chính vì vậy, lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là rất cần thiết đối với tất cả những người hành nghề kế toán, người làm kế toán và những người mà công việc của họ có liên quan đến số liệu kế toán.

Đối Với những người đang học tập, nghiên cứu về kế toán, thì viêc trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về lý luận, rèn luyện kỹ năng thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là đặc biệt quan trọng.

ke toan xay lap

ke toan xay lap

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính.

Giới thiệu nội dung cuốn sách như sau:

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

1. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT.

3. GIÁ THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

4. TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

1. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

3. NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP

3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

4. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP THEO CƠ CHẾ KHOÁN

5. KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY LẮP HOÀN THÀNH BÀN GIAO

PHẦN BÀI TẬP:

1. BÀI TẬP KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP

2. BÀI TẬP KẾ TOÁN NÔNG NGHIỆP

3. BÀI TẬP KẾ TOÁN XÂY LẮP


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017