Bộ luật lao động & Chính sách mới về tiền lương, BHXH, BHYT
  • Bộ luật lao động & Chính sách mới về tiền lương, BHXH, BHYT

    • Số trang:450
    • Nhà xuất bản:Lao động
    • Tác giả:NXB Lao động
      Giá bán: 350,000 đồng

Bộ luật lao động & Chính sách mới về tiền lương, BHXH, BHYT


Bộ luật lao động & Chính sách mới về tiền lương, BHXH, BHYT

Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật nhằm thực hiện các chính sách đãi ngộ trong lĩnh vực lao động như:

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22-01-2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ …

sach luat lao dong xnb lao dong

sach luat lao dong xnb lao dong

Để giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang cập nhật, tìm hiểu những quy định mới, Nhà xuất bản Lao Động

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Phần thứ ba. Chế độ tiền lương dành cho cán bộ,  công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động;

Phần thứ tư. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, thù lao đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế dành cho lực lượng vũ trang.

Sổ tay phục vụ hoạt động dành cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Như chúng ta đã biết ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đó thực sự là ngày hội của toàn dân để bầu ra Đại biểu Hội đồng nhân dân làm người đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực ở địa phương, thực hiện quyền dân chủ đại diện của dân thông qua Hội đồng Nhân dân.

Người đại biểu dân cử dẫu đang giữ cương vị công tác gì, khi được dân bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thì người đó đã thuộc về dân, phải đứng trên lập trường của dân, thay mặt dân để tham gia vào cơ quan Nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân.

sach bau cu

sach bau cu

Nhằm giúp các đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 có nguồn tư liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu dân cử, chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp. Chúng tôi phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách: Sổ tay phục vụ hoạt động dành cho Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quyển sổ tay được biên soạn trên tinh thần cô đọng những nội dung cốt lõi, dễ hiểu, đầy đủ, ngắn gọn, các thông tin pháp luật của HĐND, các kỹ năng hoạt động của đại biểu, mẫu những bài phát biểu, báo cáo để đại biểu Hội đồng nhân dân áp dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất.

Nội dung cuốn sổ tay gồm các phần sau:

Phần I: Tìm hiểu chung về Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân

Phần II: Cẩm nang hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phần III: Kỹ năng cơ bản của đại biểu nhân dân.

Phần IV: Tham khảo báo cáo và những bài phát biểu dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phần V: Những qui định pháp luật mới nhất dành cho Hội đồng nhân dân các cấp.


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017