sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC
  • sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC

      Giá bán: 830,000 đồng

sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC


sách chế độ kế toán song ngữ anh việt quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC do bộ tài chính ban hành

chế độ kế toán doanh nghiệp được phát hành qua 2 ngôn ngữ tiếng anh – tiếng việt

Bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt TT 200/2014/TT-BTC tuân thủ theo các văn bản pháp luật sau:

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

+ Thông tư 202/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất.

+ Luật Kế toán (2003)

+ Nghị định 129/2004/NĐ-CP

+ Các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian vừa qua.

bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt TT 200/2014/TT-BTC được phát hành gồm có 2 cuốn với giá bán: 830.000 đồng / cuốn

- chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC và thông tư TT 202/2014/TT-BTC

- chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt quyển 2 TT 200/2014/TT-BTC và thông tư TT 202/2014/TT-BTC

sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC

sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC

Giá bán: 830.000 đồng / bộ

Bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt TT 200/2014/TT-BTC có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp – Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế – Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

Trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC do bộ tài chính banh hành


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017