sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC hệ thống tài khoản
  • sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC hệ thống tài khoản

      Giá bán: 290,000 đồng

sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC hệ thống tài khoản


sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 thông tư  200/2014/TT-BTC hệ thống tài khoản kế toán

Nhằm giúp các doanh nghiệp và bạn đọc tìm hiểu sâu công tác kế toán doanh nghiệp áp dụng trong thực tiễn của đơn vị mình, Nhà xuất bản Lao động đã cho phát hành cuốn sách sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 cập nhật các thông tư mới nhất của bộ tài chính như  200/2014/TT-BTC và thông tư số 201/2014/TT-BTC, 202/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 phát hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC

MỤC LỤC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIÊP 2015 QUYỂN 1 – Hệ thống tài khoản kế toán

- THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN
II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 hệ thống tài khoản

sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 hệ thống tài khoản

Giá bán: 290.000 đồng

bạn đọc so sánh được sự khác biệt cơ bản trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 và quyết định 15 như sau:

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

1. Các tài khoản Tài Sản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn.

2. Bỏ tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng

3. Thêm tài khoản:

Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

4. Thay đổi các tài khoản sau: trong chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh (trước đây gọi là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)

Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (trước đây là Góp vốn liên doanh)

Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước đây là Đầu tư dài hạn khác)

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (trước đây là Chi phí trả trước dài hạn)

sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 TT 200/2014/TT-BTC hệ thống tài khoản mới nhất

Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (trước đây là Ký quỹ, ký cược dài hạn)

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính (trước đây là Vay dài hạn)

Tài khoản 343 – Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn)

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (trước đây là Nguồn vốn kinh doanh)

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trước là Lợi nhuận chưa phân phối)

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)

5. Hướng dẫn cụ thể nguyên tắc kế toán đối với từng loại tài khoản…

hi vọng tóm tắt sự thay đổi hệ thống tài khoản trong chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 giúp bạn đọc hiểu một cái nhìn sơ bộ về thông tư 200 của bộ tài chính


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017