sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất TT 195
  • sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất TT 195

      Giá bán: 298,000 đồng

sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất TT 195


sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất Thông tư 195/2012/TT-BTC

Cuốn sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong doanh nghiệp được vụ chế độ kế toán và kiểm toán biên soạn dựa theo thông tư 195 của bộ tài chính

sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất TT 195

chế độ kế toán đầu tư

Giá bán: 298.000 đồng

Nội dung chế độ kế toán chủ đầu tư gồm các phần sau

Phần thứ nhất của chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp gồm
- Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

Phần thứ hai của chế độ kế toán chủ đầu tư trong các doanh nghiệp mới
- Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Phần thứ ba của chế độ kế toán chủ đầu tư trong các doanh nghiệp
- Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán
- Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Mẫu chứng từ kế toán
- Phương pháp lập chứng từ kế toán

Phần thứ tư chế độ kế toán chủ đầu tư trong các doanh nghiệp vụ chế độ kế toán kiểm toán biên soạn
- Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán
- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Mẫu sổ kế toán
- Phương pháp ghi chép sổ kế toán

Phần thứ năm chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

- Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính
- Mẫu báo cáo tài chính
- Phương pháp lập báo cáo tài chính

 

Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách

sách chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất theo TT 200/2014/TT-BTC là cuốn sách dùng để thay thế cho cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC trước đây!

 

sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2016

ảnh bìa sách chế độ kế toán doanh nghiệp

Giá bán:580.000 đồng/bộ

sách chế độ kế toán doanh nghiệp mới phát hành lần này được biên soạn chia làm 2 quyển:
sách chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán thông tư 200

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

- Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

sách chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 2  Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán theo thông tư 200 và tt 202

sách chế độ kế toán chủ đầu tư trong doanh nghiệp áp dụng năm 2016t

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập sổ kế toán

- Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất


Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
biểu thuế nhập khẩu năm 2017
biểu thuế xnk năm 2017